Browse Tag: Kvalitný text

5 kritérií, ktoré musia spĺňať dobré články

Môžeme smelo povedať, že bez kvalitných PR článkov sa propagácia vašej firmy na internete nezaobíde. Oplatí sa preto investovať a prezentovať sa aj týmto spôsobom. Ako by mal ale vyzerať hodnotný PR článok, ktorý bude mať pre vás prínos? Určite by mal spĺňať nasledujúce kritériá.

  1. Kvalitný text

Základom je kvalita napísaného textu. PR článok by nemal byť len zmesou kľúčových slov. Text musí byť pre čitateľa prínosom. Z pohľadu návštevníka webu sú preferované skôr kratšie a menej odborné texty. Pokiaľ však ide o preferencie Googlu, text by mal byť rozsiahlejší a na odbornejšej úrovni. Ideálne je teda hľadať kompromis.

  1. Unikátnosť

Nechať si vytvoriť jeden dobrý PR článok a uverejniť ho na viacerých weboch v podstate nemá zmysel. Google totiž vždy považuje prvý zverejnený článok za originál, pričom jeho kópie zverejnené na iných portáloch už preň nemajú takmer žiadnu relevanciu. Často ich dokonca ignoruje. Ideálne je teda zverejniť viac unikátnych textov.

  1. Periodicita

Súvisí s predchádzajúcim bodom. Ak si necháte napísať viac unikátnych textov, vhodnejšie je zverejniť ich postupne, v pravidelných intervaloch. A pokojne aj na tom istom webe. Takéto periodické publikovanie textov je totiž lepšie z hľadiska budovania spätných odkazov.

  1. Prirodzenosť

Jednou z úloh PR článkov je, okrem propagácie firmy alebo produktu, tiež SEO optimalizácia pre vyhľadávače. Vkladanie spätných odkazov by malo byť prirodzené a v žiadnom prípade by sa nemalo preháňať. Ak článok odkazuje veľkým počtom spätných odkazov na ten istý web, Google im priradí nižšiu váhu. Samozrejme, celkový text by mal vyznievať prirodzene a nemalo by byť na prvý pohľad jasné, že sa jedná o platenú reklamu.

  1. Relevantnosť

Ak majú dobré články splniť svoj účel, musia byť umiestnené na relevantnom webe. Na takom, kde ich užívatelia budú hľadať. Web by mal byť teda zameraný na tému, ktorej sa venuje daný PR článok. Ak vás takáto možnosť propagácie vašej firmy zaujala, nechajte si vytvoriť a uverejniť kvalitný PR článok v sieti magazínov Blueinfo.