Ako písať dobré články? Poradíme vám!

Chceli by ste sa venovať písaniu, no máte pocit, že vám chýba talent? Samozrejme, istá dávka kreativity je nutná. Avšak písať dobré články sa môžete naučiť. Chce to len cvik. A tiež treba vedieť, ako na to.

Čo sú dobré články

Ale čo sú vlastne dobré články? Základným predpokladom kvalitného článku je to, aby bol čítaný. Musí teda osloviť cieľovú skupinu. Na začiatku je teda nutné cieľovú skupinu identifikovať. Kto by mal váš článok čítať? Čo a komu ním chcete povedať? Ak si odpoviete na tieto otázky, bude sa vám písať omnoho jednoduchšie.

Dobré články sú tiež tie, ktoré splnia svoj účel. Čo to znamená? Prioritou PR článkov môže byť napríklad len podanie informácie. Iné články sú určené na to, aby vyvolali istú reakciu. Čitateľ by si mal teda niečo objednať, prípadne kliknúť na nejaký web a pod. V tom prípade musí dobrý článok obsahovať aj výzvu k akcii, čiže „call to action“. No a napokon, úlohou článkov môže byť tiež budovanie spätných odkazov. Takéto SEO články, optimalizované pre vyhľadávače, by mali obsahovať správne zvolené kľúčové slová, mali by byť prehľadne členené, originálne, uverejnené na kvalitných tematických weboch… Takže čo je teda dobrý článok? Je to článok, ktorý osloví cieľovú skupinu a splní svoju úlohu.

Ako ich písať?

Existuje množstvo rôznych tipov, ako písať dobré články. Zhrnieme si tie najzákladnejšie.

 1. Pútavý nadpis. Ak čitateľa nezaujme už názov článku, je pravdepodobné, že ho vôbec nebude čítať. Takže si dajte záležať na tom, aby bol nadpis originálny a pútavý. Avšak to čo v nadpise sľúbite, to musíte v texte splniť. Ak znie titulok napríklad „5 tipov na rýchlu diétu“, skutočne musíte čitateľovi tieto informácie podať.
 2. Bezchybná gramatika a štylistika. Prečo? Lebo článok s chybami vyznieva nedôveryhodne.
 3. Členenie textu. Pretože čitatelia spravidla text na webe len preletia očami a chytajú sa rôznych „záchytných bodov“, ktorým venujú pozornosť. Členený text sa číta jednoduchšie a je pravdepodobnejšie, že pri ňom čitateľ zotrvá. Text by mal určite mať podtitulky, prípadne aj body, či odrážky.
 4. Vhodné kľúčové slová. Ak je cieľom článku SEO optimalizácia, vhodné zvolenie a umiestnenie kľúčových slov je nevyhnutnosťou.
 5. Úprimnosť. V článku nikdy neklamte. Nič tým nezískate, pretože klienti podvod skôr či neskôr odhalia. Takýmto článkom môžete stratiť nielen zákazníkov, ale aj dobrú povesť.
 6. Chce to cvik. Čím viac článkov napíšete, tým budete lepší! Takže píšte, ale aj veľa čítajte. Rozšírite si slovnú zásobu. Čítajte aj články konkurencie. Samozrejme, nie s cieľom kopírovať, ale inšpirovať sa!

Ak si myslíte, že napísať dobrý článok predsa len nezvládnete, tak to nechajte na nás. Napíšeme kvalitný a originálny článok, ktorý následne uverejníme v sieti magazínov Blueinfo. Vytvoríme pre vás kvalitné PR články podľa vašich predstáv!

5 kritérií, ktoré musia spĺňať dobré články

Môžeme smelo povedať, že bez kvalitných PR článkov sa propagácia vašej firmy na internete nezaobíde. Oplatí sa preto investovať a prezentovať sa aj týmto spôsobom. Ako by mal ale vyzerať hodnotný PR článok, ktorý bude mať pre vás prínos? Určite by mal spĺňať nasledujúce kritériá.

 1. Kvalitný text

Základom je kvalita napísaného textu. PR článok by nemal byť len zmesou kľúčových slov. Text musí byť pre čitateľa prínosom. Z pohľadu návštevníka webu sú preferované skôr kratšie a menej odborné texty. Pokiaľ však ide o preferencie Googlu, text by mal byť rozsiahlejší a na odbornejšej úrovni. Ideálne je teda hľadať kompromis.

 1. Unikátnosť

Nechať si vytvoriť jeden dobrý PR článok a uverejniť ho na viacerých weboch v podstate nemá zmysel. Google totiž vždy považuje prvý zverejnený článok za originál, pričom jeho kópie zverejnené na iných portáloch už preň nemajú takmer žiadnu relevanciu. Často ich dokonca ignoruje. Ideálne je teda zverejniť viac unikátnych textov.

 1. Periodicita

Súvisí s predchádzajúcim bodom. Ak si necháte napísať viac unikátnych textov, vhodnejšie je zverejniť ich postupne, v pravidelných intervaloch. A pokojne aj na tom istom webe. Takéto periodické publikovanie textov je totiž lepšie z hľadiska budovania spätných odkazov.

 1. Prirodzenosť

Jednou z úloh PR článkov je, okrem propagácie firmy alebo produktu, tiež SEO optimalizácia pre vyhľadávače. Vkladanie spätných odkazov by malo byť prirodzené a v žiadnom prípade by sa nemalo preháňať. Ak článok odkazuje veľkým počtom spätných odkazov na ten istý web, Google im priradí nižšiu váhu. Samozrejme, celkový text by mal vyznievať prirodzene a nemalo by byť na prvý pohľad jasné, že sa jedná o platenú reklamu.

 1. Relevantnosť

Ak majú dobré články splniť svoj účel, musia byť umiestnené na relevantnom webe. Na takom, kde ich užívatelia budú hľadať. Web by mal byť teda zameraný na tému, ktorej sa venuje daný PR článok. Ak vás takáto možnosť propagácie vašej firmy zaujala, nechajte si vytvoriť a uverejniť kvalitný PR článok v sieti magazínov Blueinfo.